niedziela, 16 czerwca 2013

JAROSŁAW obrońca KOŚCIOŁA

 Jarosław Kaczyński broni kościoła.Uważa,że takich prześladowań nie było od czasów komuny,PZPR. Twierdzę,że ten mały człowiek jest łgarzem i populistą.Zrobi wszystko,aby zdobyć kilka głosów wyborczych. Miał władzę z Bratem. Zamiast rządu fachowców,zatrudniał przede wszystkim właśnie BYŁYCH ludzi tamtej władzy i służb.Współpracował z przestępcami kryminalnymi. To nie wszyscy,ale warto zastanowić się nad zaufaniem komuś takiemu. Hipokryta,cynik,kłamca.
   1. Andrzej Kryże - Wiceminister Sprawiedliwości IVRP- członek PZPR do jej końca. Skazywał w stanie wojennym. Skazał między innymi Bronisława Komorowskiego z PO za udział w manifestacji na warszawskim Placu Zwycięstwa w rocznicę odzyskania niepodległości. W uzasadnieniu wyroku pan Kryże napisał m.in., że `demonstracyjnie okazywali lekceważenie dla narodu polskiego, twierdząc m.in., że nie jest on narodem wolnym i niepodległym'. Kryże jako przewodniczący Wydziału IV Sądu Okręgowego w Warszawie organizował też usuwanie sędziów wydających łagodne wyroki wobec działaczy podziemnej opozycji.

2. Andrzej Lepper- Wicepremier Rządu IV RP - wieloletni członek i działacz PZPR. Skazany prawomocnymi wyrokami za przestępstwa pospolite.

3. Zbigniew Wasserman - Minister koordynator ds. służb specjalnych IV RP. PRL-owski prokurator od lat 70-tych.W krakowskiej prokuraturze prowadził kilka śledztw przeciwko działaczom Niezależnego Zrzeszenia Studentów.

4. Wojciech Jasiński- Minister Skarbu IV RP- członek PZPR w latach 1976 - 1981, szef Wydziału Spraw Wewnętrznych w Płockim Urzędzie Miasta, przybudówki SB. w czasie debaty sejmowej, indagowany na okoliczność przynależności do PZPR Jasiński nie przyznał się do tego, a w jego życiorysie zaprezentowanym posłom nie było na ten temat ani słowa.

5. Andrzej Aumiller- Minister Budownictwa IV RP- zasłużony komunista, wieloletni członek PZPR, a następnie i Unii Pracy.

6. Anna Kalata - Minister Pracy i Polityki Społecznej IV RP. Członek PZPR jak i SLD.

7. Zbigniew Graczyk- Wiceminister Gospodarki Morskiej IV RP - przez 20 lat należał do PZPR, będąc między innymi członkiem jej Komitetu Wojewódzkiego w Szczecinie. Był również w kierownictwie nomenklaturowej spółki Interster, która była folwarkiem partyjnych dygnitarzy, m. in. Sekuły i Rakowskiego.

8. Marek Grabowski - Wiceminister Zdrowia IV RP(członek PZPR i SLD) dzięki rekomendacji SLD był zastępcą głównego inspektora sanitarnego w rządach Leszka Millera i Marka Belki.

9. Ewa Sowińska- Rzecznik Praw Dziecka IV RP. W latach 1977-1980 należała do PZPR.

10. Krzysztof Zaręba - Wiceminister Środowiska IV RP, były członek PZPR, a w rządzie Leszka Millera główny inspektor ochrony danych osobowych.

11. Bogusław Kowalski Wiceminister Transportu IV RP. W latach 80 członek PRON. Figuruje w materiałach służb specjalnych PRL jako tajny współpracownik o kryptonimach `Mieczysław' i `Przemek'. Z dokumentów SB znajdujących się w IPN wynika, że w styczniu 1988 roku Kowalski został zarejestrowany w dzienniku rejestracyjnym jako TW `Mieczysław' pod numerem 54803.

12. Bogdan Socha -Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej IV RP - był do samego końca członkiem PZPR. Pracował w Komitecie ds. Młodzieży i Kultury Fizycznej, kierowanym przez Aleksandra Kwaśniewskiego. Był organizatorem kampanii prezydenckiej Kwaśniewskiego - został wtedy szefem słynnego autobusu `Kwach'. Po udanej kampanii Socha przez dwa lata pracował w pałacu prezydenckim.

13. Romuald Poliński- kolejny Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej IV RP. Przez wiele lat członek PZPR, a w rządach SLD doradcą ministrów Kołodki i Belki.

14. Maciej Łopiński - Rzecznik Prezydenta IV RP - w okresie 1975 - grudzień 1981 należał do PZPR i pracował na nomenklaturowym stanowisku sekretarza redakcji gdańskiego tygodnika `Czas', klasycznego pisma partyjnego `po linii i na bazie' (szefostwo z PZPR-owskiej nomenklatury, cenzura, wytyczne z KW itd.).

15. Krzysztof Śniegocki, Sędzia Trybunału Stanu IV RP wybrany jako kandydat PiS i LPR. W latach 80. jako radca ministerstwa rolnictwa aktywnie występował w sądzie pracy przeciwko wyrzuconemu z pracy za działalność związkową działaczowi `Solidarności'.

16. Ryszard Siewierski- Zastępca Komendanta Głównego Policji IV RP- członek PZPR do końca (1990). W latach 1987-1990 był zastępcą szefa Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Jeleniej Górze ds. polityczno-wychowawczych, był klasycznym oficerem politycznym, krzewiącym socjalizm wśród milicjantów i sprawdzającym czy nie chodzą do kościoła lub nie mają kumpli w opozycji.

17. Karol Karski (PiS) obecnie radykalny przewodniczący komisji IV RP ds. zmian w ustawie lustracyjnej. Aparatczyk władz centralnych socjalistycznego ZSP na Wydziale Prawa i Administracji UW. Pod koniec lat 80 startował z poparcia PRON (organizacji utworzonej przez PZPR w stanie wojennym) w wyreżyserowanych i sfałszowanych przez komunistów wyborach do rad narodowych. Wtedy kiedy wszyscy przyzwoici ludzie wybory bojkotowali. Był jednym z tych ludzi którzy tworzyli ówczesny PRL i ochoczo opluwał na uczelni solidarnościowy NZS.

18. Stanisław Kostrzewski, od 25.02.2006 skarbnik PiS - był aktywnym członkiem PZPR do końca jej działalności. Żeby było ciekawiej - od 31.12.2005 jest wiceprezesem Banku Ochrony Środowiska i nie ma tu żadnego konfliktu interesów lub niejasności.

19. Henryk Biegalski, nominowany i odwołany z funkcji szefa Centralnego Zarządu Służby Więziennej IV RP, od 1969 r. do końca lat 80. był członkiem PZPR. Od marca 1982 r. należał do Komisji Bezpieczeństwa i Ładu Publicznego KW PZPR w Gdańsku.

20. Jerzy Bahr, 19.05.2006 mianowany ambasadorem RP w Moskwie - w latach 1976 - 1980 w randze I sekretarza pracował w Ambasadzie PRL w Bukareszcie (sekretarz ds. prasowych). Do stanu wojennego był członkiem PZPR. Za prezydentury Kwaśniewskiego był po Siwcu (od marca 2005) szefem BBN i członkiem RBN.

21. Krzysztof Czabański, mianowany 01.07.2006 na prezesa Polskiego Radia S.A. - były dziennikarz m.in. `Sztandaru Młodych' i `Zarzewia'. W latach 1967-1980 należał do PZPR.

22. Stanisław Podlewski, mianowany 17.07.2006 dyrektorem departamentu rybołówstwa w ministerstwie rolnictwa - należał do PZPR do końca jej istnienia.

23. Marcin Wolski, 21.07.2006 mianowany został dyrektorem I programu PR - od 1975 roku do końca był w PZPR, będąc m.in. sekretarzem POP w PR.

24. Tomasz Gąska, mianowany 25.07.2006 nowym wiceprezesem Radia PiK z nadania PiS - były PZPR-owski aparatczyk, który strzegł linii partii i bronił stanu wojennego. Był członkiem PZPR, sekretarzem Podstawowej Organizacji Partyjnej w tygodniku `Fakty' i zastępcą redaktora naczelnego tej gazety od 1979 roku, przez stan wojenny, aż do upadku komunizmu, odznaczony medalem im. Janka Krasickiego. Używając pseudonimu Tomasz Hellen pisał m.in. peany na temat WRON, a w tekście `Jaka może być partia' nawoływał do odrodzenia w PZPR `ducha leninowskich zasad'.

25. Jan Sulmicki, kandydat na prezesa Narodowego Banku Polskiego, zgłoszony 11.12.2006 przez Kaczyńskiego - były aktywista PZPR w SGPiS (obecnie SGH), także w stanie wojennym. 14.12.2006 zrezygnował z kandydowania z "powodów rodzinnych".

26. Maciej Giertych były członek PRON i Rady Konsultacyjnej przy gen Jaruzelskim poparł dekret o wprowadzeniu stanu wojennego i delegalizację Solidarności. Wiosną 1989 roku brał udział w obradach "Okrągłego Stołu" jako doradca Gen. Jaruzelskiego.
Nigdy nie został zarejestrowany jako Tajny Współpracownik, ponieważ SB uznała, że jest wystarczająco przydatny jako współpracownik zupełnie jawny. Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego (PRON) - organizacja polityczna utworzona w okresie stanu wojennego przez PZPR i podporządkowane jej stronnictwa polityczne oraz organizacje katolickie w celu propagandowego wykazania poparcia społeczeństwa dla polityki partii, a w szczególności wprowadzenia stanu wojennego.

27. Ryszard Bender także członek PRON i poseł na Sejm PRL. Vice-prezes PZKS, które oficjalnie poparło wprowadzenie stanu wojennego w 1981.Obecnie senator LPR. W wyborach 2007 r. startuje z list PiS.

28. Janusz Maksymiuk z Samoobrony, negocjował z PiSem jak mówi J. Kaczyński `najlepszą od 17 lat koalicję rządową' .W PZPR od 1975 do końca. Umieszczony na liście krajowej PZPR w wyborach '89 obok takich tuzów jak Kiszczak, Kania, Florian Siwicki, Rakowski. TW "Roman". Figuruje w kartotece ogólnoinformacyjnej wydz. II BEiA UOP. zarejestrowany pod nr 46734 dnia 15.07.83 przez Pion VI RUSW Oleśnica. Nr archiwalny 60430/I, nr mikrofilmu 60430/1. Miejsce archiwizacji WEiA del. UOP we Wrocławiu. Data zaprzestania kontaktów 27.09.89.

29. Stanisław Łyżwiński, wiceprzewodniczący Samoobrony. W czasach PRL był członkiem ZSL, w III RP zaangażował się w działalność powiatowej organizacji SLD. Świadomy i tajny współpracownik SB.

30. Bolesław Borysiuk wybrany do KRRiT za zgodą Kaczyńskich. Był strażnikiem "jedynie słusznej linii Roberta Kwiatkowskiego", przez lata prezesa TVP z ramienia SLD i jednego z czarnych bohaterów afery Rywina . Do PZPR należał od 1971 r. `Bolek nie jest lubiany, silne poparcie ma tylko wśród byłych aktywistów PZPR i SLD, szczególnie tych z frakcji Millera'
31. Irena Okrągła, powołana 01.12.2005 przez ministra Ziobro na stanowisko zastępcy prokuratora generalnego. W 1985 r., pełniąc funkcję wiceszefowej Prokuratury Rejonowej w Sopocie, podjęła decyzję o aresztowaniu Jarosława Malca, działacza opozycji, zatrzymanego przez milicję w czasie rozlepiania plakatów nawołujących do bojkotu wyborów do Sejmu.

32. Wiesław Jan Kurowski, członek Rady Politycznej PiS - tajny współpracownik `Sławek', `Radosław', `Jacek'. Na stronie PiS pan Kurowski nie figuruje na liście członków Rady, ale - co ciekawe - w wersji angielskiej strony dalej jest jej członkiem.

33. Jarosław Netzel - szef PZU, z ramienia PiS, podejrzewany o malwersacje, będący w kręgu podejrzeń w sprawie przecieku, zatrzymany przez ABW pod zarzutem mataczenia.

34. Konrad Kornatowski - szef Policji, prokurator z ramienia PiS, zatrzymany przez ABW pod zarzutem mataczenia. Jego nazwisko pojawia się w "raporcie Rokity" z 1991 r. opisującym nadużycia MSW w latach rządów Wojciecha Jaruzelskiego (tajemnicza śmierć Tadeusza Wądołowskiego na komisariacie kolejowym MO w 1986 r.).

35. Janusz Kaczmarek - szef MSWiA, prokurator krajowy z ramienia PiS - oskarżony o spowodowanie przecieku, zatrzymany przez ABW pod zarzutem mataczenia. Członek PZPR od 1986 r.

36. Piotr Ryba - kandydat do Rady Nadzorczej TVP, współpracownik wicepremiera RP, oskarżony o korupcję, zatrzymany przez CBA

37. Andrzej Kryszyński - pracownik ratusza kierowanego przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego, rekomendowany przez Andrzeja Urbańskiego - szefa kancelarii prezydenta RP i prezesa TVP z ramienia PiS, oskarżony o korupcję, zatrzymany przez CBA.

38. Artur Piłka - doradca Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, oskarżony o handel narkotykami, zatrzymany przez Policję.

39. Stefan Meller - Minister Spraw Zagranicznych w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza. Do 1968 r. członek PZPR.

40. Jan Kobylański - sponsor Radia Maryja, biznesmen mieszkający w Urugwaju. Oskarżany o kolaborację z hitlerowcami w czasie II wojny światowej. Słynny z wielu antysemickich wypowiedzi.

41. Wojciech Dąbrowski - wojewoda mazowiecki z nadania PiS. Usiłował pozbawić mandatu Prezydenta Hannę Gronkiewicz-Waltz. W 1996 roku policja zabrała mu prawo jazdy na ponad rok za przekroczenie liczby dozwolonych punktów karnych. W 2006 roku został zatrzymany za jazdę po pijanemu na rowerze i ukarany zakazem prowadzenia pojazdów na 2 lata. Ponadto okazało się, że Dąbrowskiemu nie odebrano wtedy prawa jazdy ze względu na wcześniejszą sprawę.

42. Piotr Cybulski - poseł na Sejm RP z listy PO. W styczniu 2006 r. odszedł do PiS. Okazało się, że był członkiem ZSMP i PZPR, co wcześniej zataił. PiSowi to nie przeszkadzało i do dziś jest członkiem KP PiS.

43. Andrzej Urbański - były wiceprezydent stolicy u boku Lecha Kaczyńskiego, a następnie szef jego gabinetu politycznego. Szef Telewizji publicznej, nazywanej od czasu jego urzędowania TVPiS. W czasie strajku w grudniu 1981 r. podpisał deklarację lojalności, tzw. lojalkę, w której zobowiązał się do zaprzestania działalności wrogiej wobec PRL.

44. Teresa Liszcz - działaczka Porozumienia Centrum, nominowana przez PiS do Trybunału konstytucyjnego. W grudniu 1981 r. podpisała deklarację lojalności wobec rządzącej partii komunistycznej.

45. Jerzy Robert Nowak - główny propagandysta Radia Maryja, wspierającego PiS. Kontakt operacyjny SB o pseudonimie `Tadeusz'.

46. Aleksander Chłopek - poseł z Gliwic. Członek PZPR od roku 1978. W1980 r. wstąpił do
Solidarności, lecz jak podaje Wikipedia, w latach 80 był członkiem egzekutywy Komitetu Miejskiego PZPR.

47. Halina Molka - posłanka na Sejm RP V kadencji. Członek Polskiej
Zjednoczonej Partii Robotniczej, później Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej.
Od 23 sierpnia 2007 posłanka PiS

7 komentarzy:

 1. Dopisz na końcu ??? - JA imię, nazwisko nie jak tchórz tylko "logion" Polak z dziada pradziada, pochodzenia arystokratycznego, skrzywdzony przez ten zbrodniczy PRL, i w/w członków PZPR patriota. A może ja itd. Polak z dziada pradziada, pochodzenia??? przedwojennego robola analfabety, chłopa małorolnego, fornala, świnio pasa, wyrobnika, służącego swemu panu, i plebanowi. "Skrzywdzony" przez ten itd. PRL i takich samych jak ja z pochodzenia śmieci, (tylko im się udało, bo byli cwańsi albo mądrzejsi) członków PZPR. zmuszając gawiedź, do nauki pisania i czytania, do pracy dla, jaka by nie była ale Polski, pozwolili "gawiedzi" ukończyć szkoły, studia, zdobywać tytuły, dyplomy itd. itd. czego nigdy "gawiedź" nie miała, i nie będzie miała. i nie potrzeba żeby miała bo jak się "odbije" od dna, to podziękuje jak ty PRLowi takimi wpisami, więc lepiej gdybyś jak twoi przodkowie był analfabetą. Człowieku PRL. (partia PZPR) był państwem uznawanym przez wszystkie kraje świata, ONZ i inne organizacje międzynarodowe, a członkowie (sekretarze) PZPR przyjmowani w innych krajach z honorami przysługującymi głowom państw. Co miał robić Naród ? normalnie żyć, rodzić się, pracować, uczyć się, zdobywać wiedzę, jak w każdym innym kraju, na świecie. A sekretarze? wyobrażasz sobie kraj bez jedności, rządów, przywódców, autorytetów? - to po pacz co zrobiono przez 24lata, i gdzie jesteśmy, a gdzie byliśmy po wojnie, po 24latach rządów tych twoich znienawidzonych sekretarzy?????

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. !00% racji ! Mam 54 lata przeżyłem ten okres PRL-u i znam to z autopsji.

   Usuń
 2. I ty masz tupet pisać o anonimowości? Ja mam stały nick, Onet ma moje dane, Ty piszesz ANONIMOWO!Jesteś tchórzem. Co do tamtego okresu, było tak wspaniale, tak cudownie,że obalono SYSTEM, że ludzie płakali na ulicach, że ten system się nie sprawdził NIGDZIE na świecie! Ale czego wymagać po kimś, kto ukrywa się za ,,anonimowy", a innemu każe pisać swoje dane. Jesteś chory?

  OdpowiedzUsuń
 3. Kolego "Anonimowy18 czerwca 2013 20:54"

  Tu nie chodzi o to, że tacy ludzie byli zatrudniani.... NIE. Tu chodzi o to że, co innego się mówiło do "ludu" a co innego się praktykowało wg. najlepszych stalinowskich praktyk. Przecież po wojnie komuna " zatrudniła" np. pana Piaseckiego (poczytaj sobie co on reprezentował przed wojna i w czasie wojny). A dlaczego" Bo na tych ludzi ma sie haka i sa posłusznymi wykonawcami. seaman

  OdpowiedzUsuń
 4. Ty jesteś chory sprawdziłeś swoje korzenie, kim czym byli twoi przodkowie? Ludzie płakali na ulicach, kiedy gdzie, ile masz lat, kto naopowiadał ci bzdur. Czy ty wiesz, że miliony ludzi żyje za najniższą krajową, płaczą nie tylko na ulicy ale i w domu - patrzyłeś kiedyś na głodne, własne (jak masz) dziecko? i nie możesz nic zrobić, bo ma przyjść komornik eksmisja na bruk, bo opłaty nie zrobione. Zaprzeczysz oficjalnym danym, 30% Narodu żyje na granicy nędzy, że przeszło 2mln. wyjechało za chlebem (słowa Wałęsy z lat 80tych. "Polak powinien pracować i godnie zarabiać w kraju, a nie wyjeżdżać budować dobrobyt innych krajów" i ja wróciłem, żeby w tym kraju pracować. Zaprzeczysz że dziennie cztery lata temu 8-11 osób popełniało samobójstwa "względy socjalne" ładnie napisane (z biedy). Możesz pisać jakieś bzdury bo jesteś młody i dzięki dziadkom, rodzicom, którzy być może wszystko zawdzięczają tzw. komunie, ty możesz odcinać tylko kupony i mędrkować. dlatego napisałem abyś się przedstawił bo podajesz nazwiska tych sekretarzy itp. a może nazwisko twoje, twoich przodków też komuś może się źle kojarzyć, bo "kuzdy za kołniezem cósik mo" Mnie twoje dane nie interesują, tylko uczciwość nakazuje jak podaję czyjeś nazwiska, i zarzuty, to należy podać swoje, czy czasem.

  OdpowiedzUsuń
 5. jacdom1 fajnie że napisałeś ten tekst - takie rzeczy powinno się ujawniać i o nich mówić. to wstyd że ci wszyscy ludzie są dzisiaj (czy byli za czasów rządów pisu) na świeczniku. brawo i nie przejmuj się tymi anonimowymi komentatorami. piszesz nie o osobach prywatnych ale o urzędnikach państwowych i taka jest właśnie różnica między tobą o nimi, czego ci anonimowcy nie pojmują. ja też mam prawo być anonimem bo jestem osobą prywatną i wygłaszam tylko swoje prywatne zdanie.

  OdpowiedzUsuń
 6. Każdy może "wygłaszać" swoje prywatne zdanie, opinie wolno mu. On natomiast podaje nie swoje przemyślenia ale podaje w,g niego "fakty" a to chyba co innego, nawet nie podaje źródła, z którego czerpał wiedzę, na temat tych ludzi. Skąd wiadomo że to prawda, a nie wymysły, plotki jakiegoś przepraszam chorego z nienawiści, do tamtych czasów człowieka, być może młodzieńca, który PRL zna z opowiadań ludzi pokroju Macierewicza. Tak rozumując można z każdego, publicznego i nie zrobić szuję itp.

  OdpowiedzUsuń