poniedziałek, 2 czerwca 2014

POGRZEB

 

,,War­szaw­ska pro­ku­ra­tu­ra za­ję­ła się spra­wą za­kłó­ca­nia po­grze­bu gen. Woj­cie­cha Ja­ru­zel­skie­go i pro­wa­dzi po­stę­po­wa­nie spraw­dza­ją­ce. W od­ręb­nym do­cho­dze­niu za­rzut "zło­śli­we­go prze­szka­dza­nia po­grze­bo­wi" usły­sza­ła jedna osoba."
   I słusznie, chciałoby się rzec, ale wydaje mi się, że powinni zacząć od posła PiS Pięty. On nawet próbował zorganizować, nawoływał do tego, niemożliwość ODBYCIA się tego pogrzebu.
  Brakuje mi też, tak wszędobylskiego głosu kościoła, który nie potępił eskalacji chamstwa na cmentarzu, który nie potępił naruszenia obrządku kościelnego, który nic nie czyni w celu wytknięcia profanacji miejsc, gdzie obowiązują inne zachowania. Nie potępiają ludzi, którzy GRZESZYLI!!!!  Nawet w tak przykrej, zawstydzającej sprawie, wychodzi dwulicowość, fałsz, a nawet poprawność polityczna kleru w Polsce. Gdyby takie zachowania były, choćby na pogrzebie jakiegokolwiek biskupa, nawet skazanego wcześniej za pedofilię, KK grzmiałby o antyreligijnych czerwonych bandach, krzyczałby o karaniu za obrazę uczuć religijnych itd.  
   Ech, szkoda słów...... . 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz